Wednesday, April 16, 2014

KOLEKSI ARTIKEL BERHUBUNG KARYA AGUNG

Untuk pengetahuan umum, kita boleh mendapatkan maklumat tentang karya agung Melayu melalui sebuah laman sesawang yang amat popular, iaitu Yayasan Karyawan.

          Selain itu, pembaca juga boleh mendapatkan maklumat atau artikel berkaitan dengan karya agung melalui laman sesawang di bawah:

1. Laksemana Hang Nadim

2. Ilmu Ketatanegaraan Melayu Abad ke-19: Kajian Terhadap Karya Raja Ali Haji

3. Seminar Kebangsaan Hikayat Hang Tuah "Takkan Melayu Hilang Di Dunia"

4. 'Pun', Kepelbagaian Makna Berdasarkan Teks Sejaraah Melayu

5. Pentingnya Falsafah dan Kepercayaan dalam Sastera Melayu Lama

6. Kembalikan Hang Tuah Ke Tempatnya

7. Etnosentrisme Melayu Dalam Sulalatus Salatin

8. Adab Menuntut Ilmu

9. Bustan al-Katibin: Kitab Tata Bahasa Pertama Karya Anak Negeri

10. Serambi Ilmu

11. Perkembangan Kaedah Tulisan Jawi: Analisa Beberapa Karya Raja Ali Haji Kelana

12. Ungkapan Sulalatus Salatin atas Kanvas Pak Mail 

13. Dua Karya Agung Melayu 'Dibedah Siasat'


14. Persidangan Antarabangsa Karya Agung Melayu Sulalat Al-Salatin Dan Hikayat Hang Tuah PERSEPSI SEJARAWAN, NAIB CANSELOR KUIM Laksamana Hang Tuah Ikon Unggul Melayu – Satu Realiti

15. Ayat Majmuk Bahasa Melayu dalam Tuhfat al-Nafis

16. Falsafah Hidup Masyarakat Bugis dalam Tuhfat al-Nafis

17. Raja Ali Haji

18. Lapan Sarjana Bincang Kebenaran Dua Karya Agung Melayu

19. Minda Orientalis dan Minda Pasca-Kolonial: Politik

Rujukan:

1. Blog Karya Agung Melayu
2. Blog Karya Agung Melayu 2